Stránky firmy RK Computer
 
Volba jazyka
Vyberte si jazykové rozhraní:

Chinese Czech Dutch English French Germany Poland Russian Slovak Spanish
Nabídka
· Domů
· Kontakty
· Ke stažení
· FAQ
· RK Zubní laboratoř
· RK ev.zak.+fakturace
· RK Tisk Obálek(štítků)
· RK Tisk Obálek Visual
· RK školní stravenky
· RVKProdejLite
· Prodej
· Náhledy
· Video návody
Odkazy
EMPEC

Elektro - Mikšík

количество загрузок программы из каталога SoftHolm.com
Tips (Software)
· Tisk obálek z excelu
· Printing Labels from Excel
· Printing Envelopes from Excel
Fix PC problems
· Problém MS Outlook 2007 - avgxch32.dll
· Vypnutí (turn off) Windows Active Desktop
· VB.NET URLEncode
· Služba zařazování tisku nelze spustit (HP LaserJet 1022)
· Snížení latence při reprodukci zvuku ze vstupu zvukové karty
· Nefunkční WiFi - Keyiso.dll - Izolace klíče CNG
· NSIS error - The installer you are trying to use is corrupted or incomplete.
· Chyba- Informace služby WMI jsou pravděpodobně poškozeny.
· Hlášení windows- Zařízení nebo aplikace jsou zakázány
· Automatické přihlášení do windows (manuální nastavení Auto Logon)
· Problémy USB Flash disku - MS Windows XP
· Přehrávání ON-LINE vysílání ve Windows Media Playeru
· Problém s updatem BIOS desky 865GDMP
· Problémy s tiskem na HP LaserJet 5L
Kontakt
Radovan Kraus
obchod@rkcomputer.cz
Počítání vlajek
Start date : 05/16/2013
Flag Counter
VB.NET URLEncode

Function URLEncode for VB.NET
Public Function URLEncode(StringToEncode As String, Optional _
 UsePlusRatherThanHexForSpace As Boolean = True) As String

  Dim TempAns As String
  Dim CurChr As Integer
  CurChr = 1
  Do Until CurChr - 1 = Len(StringToEncode)


   TempAns += URLEncode_Char(Mid(StringToEncode, CurChr, 1), UsePlusRatherThanHexForSpace)   CurChr = CurChr + 1
  Loop

  URLEncode = TempAns
 End Function


 Function gethex(ByVal _decimal As Integer) As String

  Return "%" + hexchars.Substring(_decimal >> 4, 1) + hexchars.Substring(_decimal And &HF, 1)

  REM hexchars.charAt(_decimal & 0xF);

 End Function

 Function URLEncode_Char(ByVal str As Char, Optional _
  UsePlusRatherThanHexForSpace As Boolean = True)
  Dim encoded As String = ""

  Dim ch As String = str

  Dim charcode As Integer = AscW(str)

  REM Return hodnotaDec.ToString
  If Not unreserved.IndexOf(str) Then
   encoded = encoded + ch
  Else


   REM Position 0 - 127 is equal to percent-encoding with an ASCII character encoding:
   If charcode < 128 Then

    If UsePlusRatherThanHexForSpace And charcode = 32 Then
     encoded = encoded + "+"
    Else
     encoded = encoded + gethex(charcode)

    End If
    REM Position 128 - 2047: two bytes for UTF-8 character encoding.
   ElseIf charcode > 127 And charcode < 2048 Then
    REM First UTF byte: Mask the first five bits of charcode with binary 110X.XXXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode >> 6) Or &HC0)
    REM Second UTF byte: Get last six bits of charcode and mask them with binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode And &H3F) Or &H80)
   ElseIf charcode > 2047 And charcode < 65536 Then

    REM First UTF byte: Mask the first three bits of charcode with binary 1111.0XXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode >> 18) Or &HF0)
    REM Second UTF byte: Get the next six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex(((charcode >> 12) And &H3F) Or &H80)
    REM Third UTF byte: Get the last six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex(((charcode >> 6) And &H3F) Or &H80)
    REM Fourth UTF byte: Get the last six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode And &H3F) Or &H80)

    REM Position 65536 - : four bytes for UTF-8 character encoding.
   Else
    REM First UTF byte: Mask the first three bits of charcode with binary 1111.0XXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode >> 18) Or &HF0)
    REM Second UTF byte: Get the next six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex(((charcode >> 12) And &H3F) Or &H80)
    REM Third UTF byte: Get the last six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex(((charcode >> 6) And &H3F) Or &H80)
    REM Fourth UTF byte: Get the last six bits of charcode and mask them binary 10XX.XXXX:
    encoded = encoded + gethex((charcode And &H3F) Or &H80)


   End If


  End If


  Return encoded


 End FunctionDesign layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund